Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke vẫn mở cửa cho khách hát và sử dụng ma túy

Những người tụ tập hát karaoke, có biểu hiện sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Những người tụ tập hát karaoke, có biểu hiện sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Những người tụ tập hát karaoke, có biểu hiện sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top