Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke ở Hải Phòng mở cửa đón 5 khách nước ngoài

Quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xử lý nhiều cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xử lý nhiều cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xử lý nhiều cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top