Phóng viên VTV bị vây đánh bởi băng nhóm "đất tặc"

Nhà báo Hoàng Đình Chiểu nhập viện với khuôn mặt sưng vù.
Nhà báo Hoàng Đình Chiểu nhập viện với khuôn mặt sưng vù.
Nhà báo Hoàng Đình Chiểu nhập viện với khuôn mặt sưng vù.
Lên top