Phóng viên báo Người Lao Động bị hành hung khi tác nghiệp

Phóng viên Vĩnh Quyên - báo Người Lao Động đến công an trình báo sự việc.
Phóng viên Vĩnh Quyên - báo Người Lao Động đến công an trình báo sự việc.
Phóng viên Vĩnh Quyên - báo Người Lao Động đến công an trình báo sự việc.
Lên top