Phong tỏa khu dự án nhà ở điều tra vụ phát hiện thi thể

Công an điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người trong bãi đất trống đang làm dự án nhà ở.
Công an điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người trong bãi đất trống đang làm dự án nhà ở.
Công an điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người trong bãi đất trống đang làm dự án nhà ở.
Lên top