Phong tỏa, khám xét nơi ở của ông Trần Bắc Hà ở Bình Định

Resort Hoàng Gia, số 1 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
Resort Hoàng Gia, số 1 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
Resort Hoàng Gia, số 1 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
Lên top