Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La khai "nâng điểm do lãnh đạo gửi gắm"

Bị can Trần Xuân Yến khai nhận chính Giám đốc Sở "đặt hàng" nâng điểm 8 thí sinh.
Bị can Trần Xuân Yến khai nhận chính Giám đốc Sở "đặt hàng" nâng điểm 8 thí sinh.
Bị can Trần Xuân Yến khai nhận chính Giám đốc Sở "đặt hàng" nâng điểm 8 thí sinh.
Lên top