Phó Chủ tịch xã phá 2,4ha rừng phòng hộ là ai?

Cảnh tượng tan hoang của rừng phòng hộ bị chặt phá
Cảnh tượng tan hoang của rừng phòng hộ bị chặt phá
Cảnh tượng tan hoang của rừng phòng hộ bị chặt phá
Lên top