Phó Chủ tịch xã phá 2,4ha rừng phòng hộ là ai?

Cảnh tượng tan hoang của rừng phòng hộ bị chặt phá
Cảnh tượng tan hoang của rừng phòng hộ bị chặt phá
Cảnh tượng tan hoang của rừng phòng hộ bị chặt phá

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top