Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn lĩnh 9 tháng tù giam

Bị cáo Lê Huy Toàn - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa (giữa) trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lê Huy Toàn - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa (giữa) trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lê Huy Toàn - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa (giữa) trước vành móng ngựa.
Lên top