Phiên xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bất ngờ hoãn

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái) tại toà. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái) tại toà. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái) tại toà. Ảnh: V.Dũng.
Lên top