Phiên tòa xử Vinasun kiện Grab tiếp tục bị tạm dừng

Chủ tọa tuyên bố tạm dừng phiên tòa để HĐXX hội ý, đến chiều mai sẽ tiếp tục. Ảnh: T.S
Chủ tọa tuyên bố tạm dừng phiên tòa để HĐXX hội ý, đến chiều mai sẽ tiếp tục. Ảnh: T.S
Chủ tọa tuyên bố tạm dừng phiên tòa để HĐXX hội ý, đến chiều mai sẽ tiếp tục. Ảnh: T.S

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top