Phiên tòa cho các đối tượng phá rừng phòng hộ tại Quảng Nam

Rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh bị phá hồi tháng 9.2017. Ảnh: Thanh Hải
Rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh bị phá hồi tháng 9.2017. Ảnh: Thanh Hải
Rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh bị phá hồi tháng 9.2017. Ảnh: Thanh Hải
Lên top