Phía sau bi kịch bố đẻ khiến con trai tàn phế

Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình khiến bố vào tù, con trai tàn tật. Ảnh: V.Dũng.
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình khiến bố vào tù, con trai tàn tật. Ảnh: V.Dũng.
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình khiến bố vào tù, con trai tàn tật. Ảnh: V.Dũng.
Lên top