Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phê rượu tiệc cưới, trai làng xông ra nhún nhảy cản trở giao thông trên QL1A