Phạt Youtuber Long Ngô 7,5 triệu đồng vì phát ngôn sai sự thật tại Đại Nam

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông và công an làm việc với Youtuber Long Ngô.
Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông và công an làm việc với Youtuber Long Ngô.
Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông và công an làm việc với Youtuber Long Ngô.
Lên top