Phạt tù thanh niên Hà Nội định thông chốt, đấm người ở chốt kiểm soát

Trần Mạnh Hà - tại phiên toà, đã phải trả giá cho hành vi bồng bột tấn công người ở chốt kiểm soát cơ động. Ảnh: V.D
Trần Mạnh Hà - tại phiên toà, đã phải trả giá cho hành vi bồng bột tấn công người ở chốt kiểm soát cơ động. Ảnh: V.D
Trần Mạnh Hà - tại phiên toà, đã phải trả giá cho hành vi bồng bột tấn công người ở chốt kiểm soát cơ động. Ảnh: V.D
Lên top