Phạt tù nhóm giả danh dân quân ở Hà Nội để cưỡng đoạt tiền

Các bị cáo giả danh dân quân - lực lượng tham gia kiểm soát dịch để cưỡng đoạt tiền của người đi đường vi phạm. Ảnh: K.A
Các bị cáo giả danh dân quân - lực lượng tham gia kiểm soát dịch để cưỡng đoạt tiền của người đi đường vi phạm. Ảnh: K.A
Các bị cáo giả danh dân quân - lực lượng tham gia kiểm soát dịch để cưỡng đoạt tiền của người đi đường vi phạm. Ảnh: K.A
Lên top