Phạt tù một thanh niên nước ngoài vì đánh CSGT

Hai bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Phan Hồng.
Hai bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Phan Hồng.
Hai bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Phan Hồng.