Phạt tù chung thân thanh niên đâm chết người ép đụng chạm đồng tính

Bị cáo Nguyễn Hữu Thực - đâm chết người vì cho rằng nạn nhân muốn quan hệ đồng tính. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Hữu Thực - đâm chết người vì cho rằng nạn nhân muốn quan hệ đồng tính. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Hữu Thực - đâm chết người vì cho rằng nạn nhân muốn quan hệ đồng tính. Ảnh: V.Dũng.
Lên top