Phạt tù 3 đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài

3 đối tượng cướp tài sản của du khách người Anh tại TAND Quảng Nam. Ảnh: Hoàn Nhân
3 đối tượng cướp tài sản của du khách người Anh tại TAND Quảng Nam. Ảnh: Hoàn Nhân
3 đối tượng cướp tài sản của du khách người Anh tại TAND Quảng Nam. Ảnh: Hoàn Nhân
Lên top