Phạt tới 3 triệu nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu

Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Ảnh LDO
Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Ảnh LDO
Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Ảnh LDO
Lên top