Phạt thêm 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Trường hợp Dương Thị Tuyết T. bị xử lý vì đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19. Ảnh: Sở TT&TT Hà Nội
Trường hợp Dương Thị Tuyết T. bị xử lý vì đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19. Ảnh: Sở TT&TT Hà Nội
Trường hợp Dương Thị Tuyết T. bị xử lý vì đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19. Ảnh: Sở TT&TT Hà Nội
Lên top