Phạt thanh niên xuyên tạc công tác phòng chống dịch ở Ninh Thuận 7,5 triệu

Đối tượng Phạm Hoàng Khanh bị phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Công an Ninh Thuận.
Đối tượng Phạm Hoàng Khanh bị phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Công an Ninh Thuận.
Đối tượng Phạm Hoàng Khanh bị phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Công an Ninh Thuận.
Lên top