Phát tán tin nhắn, email rác có thể bị phạt tới 80 triệu đồng

Tin nhắn rác với đủ thứ thông tin môi giới, quảng cáo được gửi tới điện thoại người dân.
Tin nhắn rác với đủ thứ thông tin môi giới, quảng cáo được gửi tới điện thoại người dân.
Tin nhắn rác với đủ thứ thông tin môi giới, quảng cáo được gửi tới điện thoại người dân.
Lên top