Phạt nhóm người tụ tập trao đổi kinh nghiệm kinh doanh đa cấp

Nhóm người tụ tập, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị xử phạt. Ảnh CAHN
Nhóm người tụ tập, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị xử phạt. Ảnh CAHN
Nhóm người tụ tập, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị xử phạt. Ảnh CAHN
Lên top