Phạt người xúc phạm tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên

Đối tượng Hậu bị triệu tập làm việc và xử phạt. Ảnh: CA.
Đối tượng Hậu bị triệu tập làm việc và xử phạt. Ảnh: CA.
Đối tượng Hậu bị triệu tập làm việc và xử phạt. Ảnh: CA.
Lên top