Phạt một cơ sở tổ chức bán hàng kém chất lượng sau phản ánh của Lao Động

Nhân viên Công ty TNHH Life Good Việt Nam đang tổ chức giới thiệu và bán các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho người dân. Ảnh: NT
Nhân viên Công ty TNHH Life Good Việt Nam đang tổ chức giới thiệu và bán các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho người dân. Ảnh: NT
Nhân viên Công ty TNHH Life Good Việt Nam đang tổ chức giới thiệu và bán các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho người dân. Ảnh: NT
Lên top