Phát hiện xe ôtô chở 6 cô gái dùng giấy đi đường giả để qua Hà Nội

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 (chốt cửa ngõ Thủ đô) phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.
Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 (chốt cửa ngõ Thủ đô) phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.
Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 (chốt cửa ngõ Thủ đô) phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.
Lên top