Phát hiện xe cấp cứu chở hơn 10 người từ Bắc Ninh về Sơn La

Phát hiện xe cấp cứu chở hơn 10 người từ Bắc Ninh về Sơn La. Ảnh cắt từ clip
Phát hiện xe cấp cứu chở hơn 10 người từ Bắc Ninh về Sơn La. Ảnh cắt từ clip
Phát hiện xe cấp cứu chở hơn 10 người từ Bắc Ninh về Sơn La. Ảnh cắt từ clip
Lên top