Hậu Giang:

Phát hiện vụ vận chuyển ngoại tệ cực lớn