Phát hiện vụ vận chuyển 9 cá thể động vật nguy cấp quý hiếm

Các cá thể tê tê được phát hiện trên xe ôtô. Ảnh: Anh Vũ.
Các cá thể tê tê được phát hiện trên xe ôtô. Ảnh: Anh Vũ.
Các cá thể tê tê được phát hiện trên xe ôtô. Ảnh: Anh Vũ.
Lên top