Phát hiện vụ vận chuyển 5 cá thể động vật quý hiếm

Số Tê tê Java được phát hiện. Ảnh: CS.
Số Tê tê Java được phát hiện. Ảnh: CS.
Số Tê tê Java được phát hiện. Ảnh: CS.
Lên top