Phát hiện vụ tàng trữ gần 2.000 đao, kiếm, súng bắn điện để tiêu thụ dần

Số kiếm trong gần 2.000 vũ khí, công vụ hỗ trợ bị phát hiện và thu giữ. Ảnh: CTV
Số kiếm trong gần 2.000 vũ khí, công vụ hỗ trợ bị phát hiện và thu giữ. Ảnh: CTV
Số kiếm trong gần 2.000 vũ khí, công vụ hỗ trợ bị phát hiện và thu giữ. Ảnh: CTV
Lên top