Phát hiện vụ mua lợn chết về quay để bán cho khách

Lò quay ông Vinh mua 3 con lợn chết về chuẩn bị làm quay bán cho khách thì bị phát hiện, bắt giữ.
Lò quay ông Vinh mua 3 con lợn chết về chuẩn bị làm quay bán cho khách thì bị phát hiện, bắt giữ.
Lò quay ông Vinh mua 3 con lợn chết về chuẩn bị làm quay bán cho khách thì bị phát hiện, bắt giữ.
Lên top