Phát hiện vụ làm giả nước rửa chén số lượng lớn tại hộ gia đình

Công an phát hiện vụ sản xuất nước rửa chén giả tại nhà ông Nguyên. Ảnh: CA HT.
Công an phát hiện vụ sản xuất nước rửa chén giả tại nhà ông Nguyên. Ảnh: CA HT.
Công an phát hiện vụ sản xuất nước rửa chén giả tại nhà ông Nguyên. Ảnh: CA HT.
Lên top