Phát hiện vợ chết trên giường, chồng chết trong tư thế treo cổ

Khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn - nơi xảy ra sự việc.
Khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn - nơi xảy ra sự việc.
Khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn - nơi xảy ra sự việc.