Phát hiện "tổng kho" rộng 2.100m2 chứa hơn 10 tấn hàng không rõ nguồn gốc

Kho hàng có diện tích 2.100m2 chứa hơn 10 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: NT
Kho hàng có diện tích 2.100m2 chứa hơn 10 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: NT
Kho hàng có diện tích 2.100m2 chứa hơn 10 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: NT
Lên top