Phát hiện thùng nhựa chứa nhiều gói nghi ma túy dạt vào bờ biển Quảng Trị

Bên trong gói hình vuông nghi là ma túy dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: BP.
Bên trong gói hình vuông nghi là ma túy dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: BP.
Bên trong gói hình vuông nghi là ma túy dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: BP.
Lên top