Phát hiện thi thể người phụ nữ trên ruộng lúa

Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể cô gái nằm trên ruộng lúa. Ảnh: ĐX
Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể cô gái nằm trên ruộng lúa. Ảnh: ĐX
Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể cô gái nằm trên ruộng lúa. Ảnh: ĐX
Lên top