Phát hiện thi thể người đàn ông nổi lên mặt kênh

Người dân tụ tập ở đoạn kênh phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: VĐ.
Người dân tụ tập ở đoạn kênh phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: VĐ.
Người dân tụ tập ở đoạn kênh phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: VĐ.
Lên top