Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước ở Bình Dương

Khu vực hiện trường vụ phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước. Ảnh: Dương Bình
Khu vực hiện trường vụ phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước. Ảnh: Dương Bình
Khu vực hiện trường vụ phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước. Ảnh: Dương Bình
Lên top