Phát hiện thi thể cô gái chết bất thường tại Vịnh Đà Nẵng