TPHCM:

Phát hiện thêm hơn 600kg ngà voi lậu tại cảng Cát Lái