Phát hiện nhóm "hot girl" chuyên phục vụ quán hát dương tính với ma túy

Nhóm "hot girl" chuyên phục vụ quán Karaoke bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: NT
Nhóm "hot girl" chuyên phục vụ quán Karaoke bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: NT
Nhóm "hot girl" chuyên phục vụ quán Karaoke bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: NT
Lên top