Phát hiện nhiều đối tượng tuyên truyền Pháp luân công trái phép

2 phụ nữ tuyên truyền Pháp luân công bị Công an thị xã Hồng Lĩnh xử phạt.
2 phụ nữ tuyên truyền Pháp luân công bị Công an thị xã Hồng Lĩnh xử phạt.
2 phụ nữ tuyên truyền Pháp luân công bị Công an thị xã Hồng Lĩnh xử phạt.
Lên top