Phát hiện người trong thùng xe tải, trốn khai báo y tế khi vào Hải Phòng

Một người Hải Dương trốn trong thùng xe tải để vào Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Một người Hải Dương trốn trong thùng xe tải để vào Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Một người Hải Dương trốn trong thùng xe tải để vào Hải Phòng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top