Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

Một gốc cây rất lớn tại khoảnh 7, tiểu khu 363, cây đã bị cưa hạ. Ảnh: N.H
Một gốc cây rất lớn tại khoảnh 7, tiểu khu 363, cây đã bị cưa hạ. Ảnh: N.H
Một gốc cây rất lớn tại khoảnh 7, tiểu khu 363, cây đã bị cưa hạ. Ảnh: N.H
Lên top