Phát hiện một hộ dân trồng hơn 200 cây cần sa trong vườn và rẫy

Cây cần sa. Ảnh: wikipedia
Cây cần sa. Ảnh: wikipedia
Cây cần sa. Ảnh: wikipedia
Lên top