Phát hiện một hộ dân chế biến 280 kg mỡ bẩn

Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện hộ ông Hoạt chế biến mỡ bẩn. Ảnh: CA.
Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện hộ ông Hoạt chế biến mỡ bẩn. Ảnh: CA.
Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện hộ ông Hoạt chế biến mỡ bẩn. Ảnh: CA.
Lên top