Phát hiện một gia đình vùng biên trồng cây thuốc phiện

Vườn trồng cây thuốc phiện của gia đình bà Bình. Ảnh: BP.
Vườn trồng cây thuốc phiện của gia đình bà Bình. Ảnh: BP.
Vườn trồng cây thuốc phiện của gia đình bà Bình. Ảnh: BP.
Lên top